teataja.online logoteataja.online logo
Elu

Töötukassa andmetel on 6313 Ukraina põgenikku end töötuna arvele võtnud

1/3/2023
Tina Hartung @Unsplash

Värsked uudised kiirelt sinu meili peale.

Saadame meili peale nädala kokkuvõtteid lühiuudistest, tasuta.

Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajad on Eesti Töötukassa andmetel moodustanud töötute seas suure osa, ulatudes jaanuari seisuga 12,2%-ni kõigist registreeritud töötutest. Töötukassa andmetel on ennast töötuna arvele võtnud 6313 inimest, kellest 77,5% on naised ja 22,5% mehed. Ukraina põgenike seas on Harjumaal tööd otsivate inimeste osakaal kõige suurem, ulatudes 57,3%-ni. Järgnevad Ida-Virumaa (11,2%) ja Tartumaa (9,3%). Eelmisel nädalal (26. detsember - 1. jaanuar) registreeris end töötuna arvele 147 sõjapõgenikku. Töötuna arvelolek on lõpetatud jaanuari seisuga 10 216 inimesel, kellest 7701 leidis töö. Eelmisel nädalal lõpetas töötuna arveloleku 42 inimest, kellest 17 omal soovil ja 18 tänu tööle rakendumisele. Vanusegrupi järgi on töötuna arvele võetud inimeste seas kõige rohkem 16-24-aastaseid (11,3%), järgnevad 25-54-aastased (74,6%) ja rohkem kui 55-aastased (14,1%). Töötuna arvele võetud põgenike seas on 62,4% kõrgharidusega ja 12,9% kutseharidusega. 6,8% töötutest ei oma täpsustatud haridustase ja 17,9% puudub erialane haridus. Töötuna arvel olevate inimeste seas on enim teenindus- ja müügitöötajaid (19,8%), järgnevad tippspetsialistid (14,9%), lihttöölised (13,5%) ja tehnikud ja keskastme spetsialistid (11,4%). 13,3% töötutest ei oma töökogemust. Möödunud nädalal said uued töötud toetust või hüvitist 75,4% juhtudest. Ukraina põgenike töötukassa arveloleku ja töö otsimine näitab, et rahvusvahelise kaitse saajad on aktiivselt otsimas tööd Eestis ja püüavad integreeruda ühiskonda.

Mõned artikklid veel...
...

Värsked uudised kiirelt sinu meili peale.

Saadame meili peale nädala kokkuvõtteid lühiuudistest, tasuta.

teataja.online logo

Tehisintellekti poolt genereeritud uudised.

hello@teatmik.online